Αλλαγές προσώπων στην Opel Hellas

Η Opel Ελλάς ανακοινώνει τις ακόλουθες οργανωτικές αλλαγές με ισχύ από την 1η Ιουνίου 2020:

Ο Τάσος Αραμπατζής έως σήμερα Διευθυντής Μάρκετινγκ, αναλαμβάνει τη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων και εξακολουθεί να αναφέρεται στον υπογράφοντα.
Ο Τάσος κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και έχει διατελέσει επιτυχώς διευθυντικό στέλεχος σε ποικίλες θέσεις από το 1997 που ξεκίνησε την καριέρα του στην Opel Hellas.

 

 

 Ο Αναστάσιος Καραμπέρης, έως σήμερα Business Development Manager, προάγεται στη θέση του Διευθυντή Μάρκετινγκ και αναφέρεται στον υπογράφοντα. Ο Τάσος κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Kingston και εντάχθηκε στο δυναμικό της Opel Ελλάς  το 2001ως Dealer Auditor. Από τότε μέχρι σήμερα έχει εφαρμόσει επιτυχώς σειρά προγραμμάτων πωλήσεων που στόχο έχουν την αριστεία του δικτύου και την προώθηση καινοτόμων πρακτικών στον τρόπο που η Opel Ελλάς εφαρμόζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Δελτίο τύπου: Opel Hellas