Αναλυτικά τα κίνητρα για την απόκτηση ηλεκτρικών οχημάτων – Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο;

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο – Κεντρικός στόχος: 24.036 πωλήσεις ηλεκτροκίνητων οχημάτων μέχρι το 2025 – 1 στα 3 οχήματα θα είναι ηλεκτρικά μέχρι το 2030.

Βασικοί άξονες του σχεδίου:

 • Οικολογικό bonus για την επιβράβευση της αντικατάστασης παλαιών οχημάτων με νέα ηλεκτρικά οχήματα
 • Δράσεις ενίσχυσης για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων
 • Ενεργοποίηση του προγράμματος «Κινούμαι ηλεκτρικά» – 100 εκατ. ευρώ για την αγορά και μίσθωση ηλεκτρικών οχημάτων κατά την περίοδο 2020-2021

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ»

Ύψος οικολογικού bonus

Για φυσικά πρόσωπα:

 • Ενισχύεται με ποσοστό 15% και έως 5.500 € η αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος
 • Ενισχύεται με ποσοστό 20% και έως 800 € η αγορά ηλεκτρικού δικύκλου
 • Ενισχύεται με ποσοστό 40 % και έως 800 € η αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου
 • Ενισχύεται με 500€ η αγορά έξυπνου οικιακού φορτιστή
 • Επιβραβεύεται με 1.000€ η επιλογή αντικατάστασης παλαιού οχήματος

Για Ταξί

 • Ενισχύεται με ποσοστό 15% και έως 8.000 € η αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος
 • Ενισχύεται με ποσοστό 15% και έως 5.500 € η αγορά υβριδικού οχήματος εξωτερικής φόρτισης και εκπομπών έως 50grCO2/km
 • Επιβραβεύεται με 2.500€ η υποχρεωτική αντικατάσταση παλαιού οχήματος

Για εταιρείες

 • Ενισχύεται με ποσοστό 15% και έως 5.500 € η αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος
 • Ενισχύεται με ποσοστό 15% και έως 4.000 € η αγορά υβριδικού επαγγελματικού οχήματος εξωτερικής φόρτισης και εκπομπών έως 50grCO2/km
 • Ενισχύεται με ποσοστό 20 % και έως 800 € η αγορά ηλεκτρικού δικύκλου
 • Επιβραβεύεται με 1.000€ η επιλογή αντικατάστασης παλαιού οχήματος

Προσδοκώμενα αποτελέσματα έως το τέλος του 2021:

Μείωση εκπομπών ρύπων

 • 1.700 καινούρια ηλεκτρικά οχήματα ΙΧ
 • 1.500 καινούρια ηλεκτρικά ταξί
 • 1.500 καινούρια ηλεκτρικά ποδήλατα και 1.500 καινούρια ηλεκτρικά δίκυκλα
 • 6.000 καινούρια ηλεκτρικά και plug-in εταιρικά οχήματα
 • 1000 «έξυπνοι» οικιακοί φορτιστές

ΘΕΣΠΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Η δαπάνη αγοράς ή/και μίσθωσης ηλεκτρικού οχήματος έως 40.000€ προσαυξάνεται κατά 50% και μειώνει το φορολογητέο εισόδημα. Για τα υβριδικά οχήματα εξωτερικής φόρτισης εκπομπών έως 50grCO2/km ο συντελεστής θα είναι 30% .

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

 • Υποχρεωτική δημιουργία θέσεων στάθμευσης και φόρτισης στους χώρους στάθμευσης των δημόσιων υπηρεσιών που εξυπηρετούν τον πολίτη
 • Ποσόστωση στις δημόσιες προμήθειες οχημάτων προκειμένου να εκσυγχρονιστεί ο στόλος του δημόσιου τομέα. Τουλάχιστον το 25% των νέων οχημάτων από τον Αύγουστο του 2021 θα είναι ηλεκτρικά
 • Ανανέωση των στόλων των δημόσιων αστικών λεωφορείων αποσύροντας από την κυκλοφορία παλαιά οχήματα και αντικαθιστώντας τα με νέα ηλεκτρικά

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ (Π.Χ.ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Μειωμένος φορολογικός συντελεστής κατά 5% και για πέντε κερδοφόρες χρήσεις
 • Αυξημένοι συντελεστές απόσβεσης παγίων δίνοντας δυνατότητα απόσβεσης σε μόλις τρία χρόνια από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας
 • Μείωση εργοδοτικών εισφορών για κάθε νέα θέση εργασίας που δημιουργείται

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

 • Καθορισμός του πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών φόρτισης, ξεκλειδώνοντας ιδιωτικές επενδύσεις για την ανάπτυξη υποδομών φόρτισης
 • Προώθηση του υγιούς ανταγωνσιμού και της διαφάνειας για την ανάπτυξη του δικτύου φόρτισης προς όφελος του πολίτη, μέσω υιοθέτησης μοντέλου ανταγωνιστικής αγοράς
 • Ηλεκτρονικό μητρώο καταγραφής όλων των δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης – Ο πολίτης θα λαμβάνει ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο μέσω του κινητού τηλεφώνου για την διαθεσιμότητα του εγγύτερου σημείου φόρτισης
 • Ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών φόρτισης με στόχο την πλήρη γεωγραφική κάλυψη της ελληνικής επικράτειας

Πηγή: energyin