Η Ford Motor Ελλάς λαμβάνει επιπλέον μέτρα και προφυλάξεις για την προστασία και ασφάλεια πελατών και εργαζομένων

Η Ford διαθέτει υψηλό αίσθημα ευθύνης στα θέματα ασφάλειας και βάζει σαν πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζομένων και των πελατών της. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία ενημερώνει διαρκώς το προσωπικό της και το Επίσημο Δίκτυο σε σχέση με τους τρόπους προστασίας και παρεμπόδισης της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού. Ταυτόχρονα, θέτει σε άμεση εφαρμογή τη δυνατότητα απομακρυσμένης εργασίας για όλους τους υπαλλήλους της σύμφωνα με το πλάνο διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας της Ford, το οποίο διασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία της εταιρείας και την απρόσκοπτη υποστήριξη του δικτύου στην Ελλάδα.

Οι Επίσημοι Έμποροι και Εξουσιοδοτημένοι Επισκευαστές Ford στην Ελλάδα έχουν ενημερωθεί, ώστε να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο «No Touch Contacting Business» με σκοπό όλοι οι πελάτες να παραλαμβάνουν με ασφάλεια το νέο τους Ford, ενώ οι κάτοχοι ενός οχήματος Ford να μπορούν να το διατηρούν σε άψογη κατάσταση.

Στο πλαίσιο αυτό, προσφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες σε όλους τους πελάτες Ford:

Αγορά νέου αυτοκινήτου – Απολύμανση πριν την παράδοση

Για κάθε νέο αυτοκίνητο που παραδίδεται από τις εκθέσεις των Επισήμων Εμπόρων Ford, ακολουθείται μία διαδικασία με πολλαπλά στάδια που περιλαμβάνει τον καθαρισμό και απολύμανση του αυτοκινήτου πριν την παράδοσή του στις εγκαταστάσεις του Επίσημου Εμπόρου, αλλά και πριν την παράδοσή του στον πελάτη. Και στις δύο περιπτώσεις ακολουθούνται συγκεκριμένες διαδικασίες με ειδικό εξοπλισμό σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες του αυτοκινήτου με απολυμαντικό υγρό καθαρισμού.

Δοκιμαστική οδήγηση αυτοκινήτου – Απολύμανση πριν την δοκιμή

Όλα τα αυτοκίνητα Test Drive και τα οχήματα εξυπηρέτησης που διατίθενται από το Επίσημο Δίκτυο Ford απολυμαίνονται πριν από κάθε παράδοσή τους. Με στόχο την επιπλέον προστασία των πελατών, η Ford διαφοροποιεί τη διαδικασία της δοκιμαστικής οδήγησης, η οποία θα πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία υπαλλήλου από τον Επίσημο Έμπορο.

Συντήρηση αυτοκινήτου – Υπηρεσία Παραλαβής και Παράδοσης με δυνατότητα παροχής απολυμασμένου αυτοκινήτου εξυπηρέτησης

Για όσους επιθυμούν να διατηρήσουν το Ford τους σε άριστη κατάσταση, οι Εξουσιοδοτημένοι Επισκευαστές Ford στην Ελλάδα προσφέρουν την υπηρεσία Παραλαβής και Παράδοσης. Η υπηρεσία αυτή σας προσφέρει τη δυνατότητα να συντηρήσετε το αυτοκίνητό σας χωρίς να επισκεφτείτε τον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή. Απλά παραδώστε τα κλειδιά στον υπάλληλο Ford που θα σας επισκεφτεί στο χώρο σας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε αυτοκίνητο εξυπηρέτησης, ένα απολυμασμένο όχημα θα σας παραδοθεί για το διάστημα που θα το χρειαστείτε. Το δικό σας αυτοκίνητο, θα απολυμανθεί και αυτό πριν σας επιστραφεί.

Δελτίο τύπου: Ford Motor Hellas