Η Nissan και η 4R Energy πήραν το Βραβείο «Καλύτερης Ανθεκτικότητας» για τα EVs

Το πρόγραμμα Blue Switch που χρησιμοποιεί τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα για να αντιμετωπίσει τις φυσικές καταστροφές, αναγνωρίστηκε  από τα  Ιαπωνικά Βραβεία Resilience του 2020

Η Nissan Motor Co. Ltd. και η 4R Energy,  έχουν τιμηθεί από την Ιαπωνική Ένωση Ανθεκτικότητας, για τις προσπάθειές τους στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων ως πηγών ενέργειας έκτακτης ανάγκης,  κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών.

Οι δύο εταιρείες έλαβαν το Βραβείο «Καλύτερης Ανθεκτικότητας»  στην κατηγορία των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, στο πλαίσιο των Ιαπωνικών Βραβείων Ανθεκτικότητας του 2020.

Το βραβείο αναγνωρίζει το πρόγραμμα Blue Switch που ξεκίνησε από τη Nissan το Μάιο του 2018. Το πρόγραμμα προωθεί τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων για την αντιμετώπιση ζητημάτων  που σχετίζονται με την πρόληψη καταστροφών, τη διαχείριση της ενέργειας, την κλιματική αλλαγή, τον τουρισμό και την υπογεννητικότητα. Τα τελευταία δύο χρόνια, περισσότερα από 8 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ιαπωνία αντιμετώπισαν διακοπές ηλεκτρικής ενέργειας,  λόγω φυσικών καταστροφών.

Μέχρι τα τέλη Μαρτίου του 2020, η Nissan θα έχει συνάψει 31 συμφωνίες με τοπικές κυβερνήσεις και εταιρείες σχετικά με τη χρήση των  EVs,  κατά τη διάρκεια και μετά από φυσικές καταστροφές. Οι συμφωνίες καθιστούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα διαθέσιμα για τις τοπικές κοινότητες και τους πολίτες, προκειμένου  να τα  χρησιμοποιούν ως πηγές ενέργειας σε καταφύγια  και εγκαταστάσεις κοινωνικής πρόνοιας,  σε περίπτωση διακοπών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τα οχήματα που ανήκουν στις τοπικές κυβερνήσεις καθώς και εκείνα που χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες κοινής χρήσης αυτοκινήτων και για test drives,  σε αντιπροσώπους της Nissan.

Επαναχρησιμοποίηση μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, η 4R Energy έχει αναπτύξει μια σταθερή μπαταρία «επανατοποθετώντας» τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες 40 κιλοβατωρών  από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα  Nissan LEAF. Η εταιρεία, που είναι μια κοινοπραξία μεταξύ της Nissan και της Sumitomo Corp., έχει επίσης αναπτύξει ένα νέο προϊόν που επιτρέπει στους χρήστες  να χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια που αποθηκεύεται σε EVs,  μέσω της τεχνολογίας V2X (Vehicle to Everything).

Σχετικές δοκιμές σε δομές που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,  που έχουν αποθηκευτεί στις σταθερές μπαταρίες , έχουν πραγματοποιηθεί σε επιλεγμένα καταστήματα 7-Eleven στην Περιφέρεια  Kanagawa της Ιαπωνίας, από τον Σεπτέμβριο. Το νέο προϊόν V2X, που αναπτύχθηκε από κοινού από την 4R Energy και την IKS Co., Ltd., θα κυκλοφορήσει στην αγορά,  μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2020.

Η Nissan είναι ο μοναδικός κατασκευαστής αυτοκινήτων που τιμήθηκε στα Ιαπωνικά βραβεία Resilience του 2020. Τα βραβεία παρουσιάζονται σε εταιρείες και οργανισμούς που συνέβαλαν στην ανάπτυξη μιας ανθεκτικής κοινωνίας για την επόμενη γενιά,  μέσω πρωτοβουλιών που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και την ευελιξία στην Ιαπωνία, στις περιφέρειές της, στους ανθρώπους της και στις βιομηχανίες της.

Η Nissan σχεδιάζει να διευρύνει περαιτέρω τη συνεργασία με τοπικές κυβερνήσεις και εταιρείες,  μέσω του προγράμματος Blue Switch και να συνεχίσει να προωθεί την προηγμένη διαχείριση ενέργειας μαζί με την 4R Energy. Ως παγκόσμιος πρωτοπόρος στα ηλεκτρικά οχήματα, η Nissan είναι αφιερωμένη στην ανακάλυψη και προώθηση νέων τρόπων χρήσης των EVs  για την επίτευξη ενός καλύτερου μέλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για τα αμιγώς ηλεκτροκίνητα μοντέλα της Nissan, είναι διαθέσιμες στο https://www.nissan.gr/vehicles/electric-vehicles.html

Δελτίο Τύπου: Nissan