Η VW ετοιμάζει το δικό της λειτουργικό σύστημα

Ο όμιλος Volkswagen έχει επενδύσει πολύ, τόσο στην εκπαίδευση των εργαζομένων στον συγκεκριμένο τομέα ανάπτυξης, έτσι ώστε να επικεντρωθούν στο software, όσο και στην πρόσληψη 5000 ειδικών μέχρι το 2025 για να μπορέσει να καταφέρει την απαιτούμενη και προσδοκώμενη εξέλιξη του software της.

Ο σκοπός είναι να απλοποιηθούν τα συστήματα που χρησιμοποιούνται τώρα. Ενδεικτικό είναι πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν 8 διαφορετικές αρχιτεκτονικές που χρησιμοποιούνται στα διάφορα μοντέλα. Εξίσου χαρακτηριστική η ύπαρξη στη νέα γενιά του Golf που αναμένεται 70 διαφορετικών συστημάτων ελέγχου τα οποία πρέπει να δικτυωθούν, ενώ ελέγχονται και από τρεις διαφορετικούς κεντρικούς υπολογιστές.

Προτεραιότητα σε αυτήν τη διαδικασία εξέλιξης είναι η εξέλιξη ενός νέου λειτουργικού συστήματος, του vw.OS, που θα είναι δομημένο κατά τα πρότυπα του Android που χρησιμοποιείται στα smartphones. Δηλαδή το ίδιο λειτουργικό σύστημα θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες πολλών μοντέλων, με διαφορετικούς χαρακτήρες και τιμές.

Παράλληλα εξετάζουν και τη χρήση του ίδιου του Android ως διεπαφή μεταξύ ανθρώπου και μηχανής, καθώς το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα αποτελεί μια δοκιμασμένη και καθιερωμένη λύση με την οποία οι περισσότεροι είναι εξοικειωμένοι. Ταυτόχρονα αποτελεί μια πολύ καλή βάση για την ανάπτυξη εφαρμογών (apps) που θα είναι διαθέσιμες σε ένα ευρύ κοινό.