H Mazda γίνεται η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που συμμετέχει στη συμμαχία eFuel Alliance

Η Mazda ανακοίνωσε σήμερα ότι γίνεται η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που εντάσσεται στην eFuel Alliance. Η Συμμαχία απαρτίζεται από οργανισμούς και ενδιαφερόμενα μέρη που έχουν στόχο την καθιέρωση και την προώθηση του οράματος των neutral εκπομπών του CO2, των e-καυσίμων και του υδρογόνου, ως αξιόπιστου και πραγματικού παράγοντα στη μείωση των εκπομπών στον τομέα των μετακινήσεων.

Η Mazda υπήρξε ανέκαθεν ένθερμος υποστηρικτής μιας προσέγγισης πολλαπλών λύσεων, που συνδυάζει διαφορετικές τεχνολογίες, θεωρώντας ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για τον περιορισμό των εκπομπών. Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής πολλαπλών λύσεων της Mazda, και έως το 2030 όλα τα οχήματα Mazda θα έχουν εξηλεκτριστεί. Ωστόσο, πολλά οχήματα θα συνεχίσουν να διαθέτουν κινητήρα εσωτερικής καύσεως.

Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της, η Mazda έχει δεσμευτεί στην ανάπτυξη αυτοκινήτων και κινητήρων που ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών της, και αυτό το πάθος παραμένει άσβεστο.

Σε αυτό περιλαμβάνονται ήδη οι βελτιώσεις στην απόδοση των συμβατικών κινητήρων, ο εξηλεκτρισμός της γκάμας, η ευρύτερη διάδοση των ανανεώσιμων καυσίμων, καθώς και τα ψηφιακά εργαλεία δικτύωσης που βελτιώνουν την απόδοση της καύσης.

Μαζί με τη Συμμαχία eFuel και τα μέλη της, η Mazda υποστηρίζει τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα λαμβάνει υπόψη τη συμβολή των ανανεώσιμων καυσίμων και των καυσίμων χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα(1) στη μείωση των εκπομπών ρύπων από τα επιβατικά αυτοκίνητα, και θα συμβάλει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τη στιγμή που η ΕΕ επανεξετάζει τη νομοθεσία για το κλίμα.

Σχολιάζοντας την απόφαση να γίνει ο πρώτος κατασκευαστής που θα λάβει μέρος σε αυτή τη Συμμαχία, ο Wojciech Halarewicz, Vice President Communications & Public Affairs της Mazda Motor Europe GmbH, δήλωσε:

«Ως βιομηχανία πρέπει να μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις εκπομπές. Και για να το πετύχουμε αυτό, δεν πρέπει να αγνοήσουμε καμία από τις διαθέσιμες μεθόδους που έχουμε στη διάθεσή μας. Οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και η αλλαγή του κλίματος είναι, από τη φύση τους, ένα παγκόσμιο και περίπλοκο ζήτημα που απαιτεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση. Όλοι οι τομείς και οι βιομηχανίες πρέπει να διαδραματίσουν τον ρόλο τους και, πάνω απ’ όλα, πρέπει να έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν οποιεσδήποτε θετικές επιλογές για την επίτευξη των κλιματικών στόχων.”

«Πιστεύουμε ότι με τις κατάλληλες επενδύσεις, τα neutral σε εκπομπές CO2 e-καύσιμα και το υδρογόνο, θα συμβάλουν αποτελεσματικά και ουσιαστικά στη μείωση των εκπομπών – όχι μόνο για τα καινούργια αυτοκίνητα που ταξινομούνται, αλλά και για τον τρέχοντα στόλο. Αυτό θα ανοίξει μια δεύτερη και ταχύτερη διαδρομή για την επίτευξη ουδετερότητας στον τομέα του κλίματος στις μεταφορές, παράλληλα με τη συνέχιση του εξηλεκτρισμού. Καθώς η ΕΕ θα επανεξετάσει τον κανονισμό της σχετικά με τα πρότυπα εκπομπών του CO2 για αυτοκίνητα και φορτηγά μέσα στο τρέχον έτος, αυτή είναι μία ευκαιρία να διασφαλιστεί ότι η νέα νομοθεσία επιτρέπει τόσο στα ηλεκτρικά οχήματα όσο και στα οχήματα που λειτουργούν με καύσιμα neutral σε εκπομπές CO2, να συμβάλλουν στις προσπάθειες των κατασκευαστών αυτοκινήτων, για τον περιορισμό των εκπομπών”.

Ο Ole von Beust, γενικός διευθυντής της Συμμαχίας eFuel, προσθέτει:

«Η υποστήριξη και η προώθηση της κατανόησης των πολιτικών προστασίας του κλίματος που διασφαλίζουν έναν υγιή ανταγωνισμό μεταξύ διαφορετικών τεχνολογιών, είναι ο βασικός στόχος της Συμμαχίας eFuel. Τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι καθοριστικά καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναθεωρήσει τις βασικές οδηγίες της πολιτικής της για το κλίμα. Αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν έναν μηχανισμό στη νομοθεσία για τα αυτοκίνητα, που να επικροτεί τη συμβολή των καυσίμων χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, στην επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών.

Η κοινή προσπάθεια των ενδιαφερόμενων ομάδων και των οργανισμών σε όλους τους εμπλεκόμενους τομείς θα είναι καθοριστική. Για αυτό προσβλέπουμε στη Mazda, που με τη μακρά ιστορία της στην καινοτομία στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, θα είναι ένας ισχυρός συνεργάτης στη Συμμαχία  eFuel.”

 

(1 ) παραγωγή συνθετικών υγρών καυσίμων ουδέτερα σε εκπομπές CO2, με βάση το υδρογόνο, καθώς και βιοκαύσιμα που πληρούν τα πρότυπα ποιότητας των ορυκτών καυσίμων, και μπορούν να αναμειχθούν με τα καύσιμα